Μαζί σχεδιάζουμε και μελετάμε τον χώρο σας σε τρισδιάστατο (3D) πρόγραμμα ανάλογα με τις ανάγκες και τις απαιτήσεις σας, με την βοήθεια της πολυετούς μας πείρας στον κλάδο της εστίασης.